Biserica fortificată de la Apold

Data publicării: 03 oct 2010

Click aici pentru a vedea galeria completă de fotografii

Trecând într-o seară intunecată dinspre Sibiu spre Sighişoara, aproape de frumosul oraş de pe Târnava, am descoperit, pe un deal o clădire înaltă. Părea a fi o cetate însă atunci nu am văzut prea multe. Am reţinut numele localităţii, Apold, şi am revenit după aproape un an să văd despre ce este vorba.

La Apold am găsit o biserică fortificată impunătoare. Poate şi pentru faptul că e aşezată pe deal, mai sus decât toate construcţiile din sat.


La poarta am citit un afiş cu programul de vizitare dar şi cu un număr de telefon destinat vizitatorilor. După ce am sunat, am aşteptat lung până când un tânăr ( cred că era englez ) a venit să ne deschidă poarta cetăţii.

Traversam o porţiune din curte apoi trecem pe sub un turn-poartă în drum spre biserică. Turnul-poartă este amenajat şi se poate urca până sus, la drumul de strajă. Noi însă alegem să vedem mai întâi biserica, o construcţie veche cu aer rece( doar la propriu ).


Intrarea se face pe un culoar îngust şi jos mărginit de bănci cu spătar. Spaţiul se deschide apoi odată ce ieşim de sub o galerie de lemn. Realizezi brusc faptul că te afli într-un spaţiu imens. Am fost impresionat mai întâi de stâlpii masivi de care se sprijină întreaga construcţie. Altarul are în prim plan scena Răstignirii. Deasupra lui se găseşte orga.

Vasul de botez are o formă ceva mai interesantă, mai modernista: mie mi se pare că seamănă cu clepsidra de la Windows.


Totuşi, piesele de rezistenţă ale acestei biserici sunt galeriile pictate din lemn. Pictura este excelent conservată şi pare încă proaspătă.

În interior există şi o schiţă a întregului complex fortificat de la Apold.

Urmează vizita în turn. Ca de obicei începem prin a urca pe scări de piatră, iar apoi pe scări de lemn. Ieşim la ultimul nivel, pe lângă clopote, pe balconul turnului care este suspendat undeva la 25-30 de metri deasupra solului. E în stare destul de bună şi permite înconjurul turnului şi evident poţi scruta orizonturile în toate cele patru zări.


Puţină istorie( sursă: site-ul primăriei comunei Apold: http://www.e-primarii.ro/primaria-apold/)

Biserica săsească evanghelică din satul Apold este unul dintre cele mai importante monumente istorice şi de artă din judeţul Mureş fiind declarată monument istoric.

Este greu de stabilit o cronologie exactă a fazelor de construcţie a bisericii fortificate din Apold. Au fost lansate ipoteze conform cărora biserica ar fi fost construită la începutul secolului al XVI-lea. Acestea însă nu pot fi susţinute nici logic şi nici documentar, în primul rînd, satul Apold este atestat documentar la o dată mult mai timpurie şi este în consecinţă de presupus că edificiul de cult al comunităţii săseşti să fie mult mai vechi. În al doilea rînd, documentul din 1504, care face referire la lucrări de construcţie la biserica din Apold, se referă în mod clar şi explicit la fortificarea unei biserici deja existente şi în nici un caz la ridicarea din temelii a uneia noi.


Din registrele oraşului Sighişoara rezultă că, în anii 1504-1507, comunitatea săsească din Trappold a beneficiat de o serie de înlesniri în privinţa taxelor plătite autorităţilor centrale. Motivul acestor îndulciri a taxelor era construirea fortificaţiei pe care o cunoaştem astăzi şi modificarea unei biserici deja existente în Apold. Aceasta din urmă a suferit o serie de intervenţii care i-au modificat probabil simţitor forma iniţială, aşa cum se prezintă aceasta la sfîrşitul secolului al XV-lea.

Modificările aduse corpului arhitectural al bisericii propriu-zise pot fi cu uşurinţă identificate. Astfel, turnul clopotniţei a fost supraînălţat şi prevăzut în partea superioară cu creneluri. La cel de-al patrulea nivel al turnului, care anterior îndeplinise funcţia de a adăposti clopotul, se remarcă lucrările de îngustare a ferestrelor şi amenajarea unor creneluri.

O altă importantă amenajare este reprezentată de înălţarea zidurilor navei şi ale corului pentru ca să se ajungă la acel efectiv mod de apărare, la care să participe toate părţile bisericii, alături de turnul de la vest. Acesta din urmă avea să rămînă totuşi elementul defensiv esenţial al construcţiei, date fiind volumul, înălţimea sa impresionantă, multiplele posibilităţi de ripostă pe care le oferea şi totodată grosimea zidurilor. Chiar dacă turnul clopotniţei era elementul arhitectural principal al sistemului defensiv, alături de acesta corul oferea, în partea răsăriteană a bisericii, posibilităţi de rezistenţă eficientă. El prezintă enorme deschizături orizontale în cîmpurile dintre contraforţii masivi de piatră, care făceau din adversarul potenţial, ajuns la picioarele zidurilor, o ţintă uşoară pentru apărători.


În forma actuală, biserica evanghelică din Apold este de tip sală, datînd de la sfîrşitul perioadei istorice marcată de stilul gotic. Ea îşi are originea, probabil, într-o mai veche bazilică de piatră, construită în stil romanic. Este de presupus că aceasta din urmă nu prezenta nici un fel de turn vestic, care a fost, probabil, ulterior anexat construcţiei. Un argument în acest sens poate fi oferit de arcadele aflate la extremitatea vestică a corpului bisericii, realizate în plin centru şi care aparţin unui tip morfologic foarte vechi. Se observă că o parte a turnului clopotniţei este practic încorporată în partea vestică a corpului acestuia. Faptul se explică, după toate probabilităţile, prin lipsa spaţiului. Rămînînd la nivelul turnului, trebuie menţionată existenţa a două încăperi aflate la parterul acesteia. Prin cea situată la stînga intrării în biserică se poate ajunge cu ajutorul a două scări spre două galerii: una se află pe latura stîngă, iar cealaltă este dispusă în diagonală faţă de cor.

Iniţial, biserica a fost tăvanită, această formă fiind modificată odată cu lucrările de fortificaţie din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Tavanul a fost boltit, folosindu-se în acest scop arcuri încrucişate, de formă uşor ogivală. Pentru susţinerea acesteia au fost ridicaţi patru stîlpi interiori, dispuşi pe două rînduri.

Sala bisericii are lungimea de 13,3 metri, iar lăţimea este de 11,5 metri. Corul bisericii este lung de 11,3 nietri şi are o lăţime maximă de 7,5 metri. În partea de sud corul are o intrare destinată în mod tradiţional preoţimii.


Atipică însă şi destul de ciudată este montarea orgii în partea din faţă a corului. În mod normal, locul orgii într-o biserică de acest tip este în partea opusă, respectiv în galeria din partea vestică a corpului bisericii. O altă prezenţă interesantă este cea a băncilor plasate de-a lungul pereţilor. Prezenţa lor se explică printr-o necesitate practică: bunurile de valoare ale locuitorilor satului erau probabil ascunse în aceste bănci, atunci cînd comunitatea era confruntată cu pericolul jafului. Zidului din partea nordică a corului i-a fost anexată o sacristie, care este contemporană cu prima incintă a edificiului religios. Intrarea principală în sala bisericii formează un portal gotic în partea de vest a turnului clopotului, avînd în partea superioară un arc cu formă frîntă. Intrarea din partea sudică a bisericii prezintă acelaşi tip de portal, aparţinînd formal stilului arhitectural gotic.


Biserica a fost renovată în repetate rînduri. În anul 1858 era încă vizibilă pe zidul din dreapta corului o inscripţie referitoare la anul 1611. Sunt cunoscute, de asemenea, lucrări de factură similară efectuate în anii 1634 şi 1900. În anul 1762, zidurile galeriilor au fost pictate, se pare, de meşterul tîmplar Georgius Philippi din Sighişoara. Opera acestuia constă practic în patru plăci mari de lemn pictate şi alta mai mică. Toate scenele decorative realizate de meşterul din Sighişoara fac trimitere constantă la tematica Sfintei Cruci.


Prima placă prezintă o cruce la picioarele căreia au fost figurate două table ale legii cu cele zece porunci. În sectorul din stînga jos este reprezentat poporul evreu, Într-o manieră simbolică şi evident alegorică, sub aspectul figurativ al unor pietre deasupra cărora se ridică Biserica. Deasupra acestei imagini se găseşte inscripţia: Hristos este împlinirea Legii.

A doua placă are o pătură de nori, simbolul alegoric al tainei Dumnezeieşti de nepătruns. Din mijlocul unui grup de copaci, figurat în partea stîngă a plăcii, se ridică un trunchi înalt, simbolizînd viaţa. Lîngă o cruce s-au figurat trandafiri albi şi o altă cruce roşie, simbol al credinţei aprinse. Inscripţia din partea superioară a imaginii este următoarea: Astfel, împlinirea legii este dragostea.

A treia placă figurează un izvor, imaginea alegorică a mîntuirii creştine. Partea superioară poartă, de asemenea, o inscripţie care s-ar traduce izvorul lui Dumnezeu are apă din abundenţă.


În fine, ultima placă are o nouă imagine a unei cruci, la baza căreia este desenată o reptilă solzoasă. Pe vîrful crucii este figurat un porumbel, iar deasupra lui se găseşte inscripţia: Nu ai vrut să dai bestiei suflet de porumbel.

Scena de pe placa mică este reprezentată de o cruce plasată în cîmp deschis, sub o flacără de formă circulară. Inscripţia de pe ea se traduce astfel: jertfiţi-i lui Dumnezeu cu dreptate şi nădăjduiţi din inimă.

Altarul bisericii evanghelice este legat de orgă. El este flancat de coloane cu capiteluri corintice şi prezintă în planul central figura lui Iisus crucificat. În stînga şi în dreapta figurii centrale sunt reprezentate, pe un piedestal prismatic, siluetele sfinţilor apostoli Petru şi Pavel.


Un altar mai vechi a existat, datînd probabil din perioadă anterioară Reformei. Piatra acestuia (168/88 cm) s-a menţinut, fiind utilizată ca pavaj în sala turnului. Ea are o adîncitură, probabil locul în care se păstrau ostiile.

Amvonul bisericii a fost construit din piatră şi prezintă în partea superioară o coroană amvonică. Aceasta era pictată, avea înscris un text în limba latină şi numărul 1764, anul realizării amvonului.


Orga, amplasată deasupra altarului, a fost construită în anul 1821 de organistul şi constructorul Johann Theiss din Sighişoara. În partea superioară a orgii se găseşte inscripţia potrivit căreia aceasta ar fi fost prima orgă construită de către acest meşter.

Turnul clopotniţei a fost prevăzut cu trei clopote. Clopotul mare prezintă o inscripţie în latină: O rex gloriae Ihesu Christe venicum pace amen. Faptul că inscripţia a fost realizată folosindu-se caractere gotice face ca data probabilă a construcţiei clopotului să se plaseze în secolul al XVI-lea.


Clopotul mic este databil cu mai multă uşurinţă, avînd incizată data 1554. Acoperişul turnului este de formă piramidală, în patru ape. Culoarul de apărare al turnului prezintă arcade şi bolţi care dau un efect estetic deosebit.

Pe balustrada culoarului de apărare, într-o nişă amplasată în partea frontală (vestică) se găsea o veche figurină din lemn, denumită de localnici Bogdan Misi. Pînă la montarea în turn a unui ceas, această figurină, ghidată de un dispozitiv special, trăgea clopotul bisericii la fiecare oră fixă. Specialiştii consideră figura ca avînd o valoare deosebită şi o datează în perioada gotică prereformată. Se presupune că ea a fost iniţial parte a unui vechi altar. Ceasul din turn avea să fie amplasat în anul 1723.Biserica este înconjurată de două incinte fortificate, adică două ziduri de piatră de formă relativ ovală, adaptată neregularităţilor terenului. Traseul zidurilor este punctat de mai multe turnuri de apărare. Inelul exterior al incintei fortificate, avînd o înălţime de 3 pînă la 4 metri, se desfăşoară la poalele dealului pe care este amplasat întreg edificiul şi prezintă nu mai puţin de 28 de contraforturi de piatră masive.

Principala poartă de acces a cetăţii este amplasată la nord-vest. Dinspre sat se ajunge la această intrare pe un drum scurt cu meandre.Intrarea în biserică se face pe sub turnul porţii, al cărui parter prezintă o cămăruţă de refugiu sau, după caz, de arest. Camera de deasupra acestui prim nivel este camera de tragere, care în anul 1932 devenise muzeul satului. Exponatele acestuia au fost însă confiscate şi transportate de aici, după cel de al doilea război mondial.

În partea dreaptă a intrării principale în incinta fortificaţiei se află un bastion de piatră destinat în trecut scopurilor defensive, dar care avea să fie transformat în şcoală. În partea sud-vestică a incintei se găseşte un turn care era folosit ca depozit de alimente.


La doar 10 metri distanţă de acesta, dar aparţinînd şirului interior de ziduri se află un alt turn care dubla apărarea acestui sector al fortificaţiei; din păcate acesta este astăzi în ruină. Primul dintre turnurile menţionate era denumit Turnul Şcolii Vechi, iar cel de al doilea Turnul Ovăzului, în mod evident, această denumire se datorează utilizării sale ca depozit în vremuri de pace. Turnul Ovăzului era, în acelaşi timp, turn al porţii de intrare în incinta fortificată interioară. Poarta acestuia era prevăzută cu două uşi masive din grinzi şi cu gratii mobile. Exista aici un clopot care dădea alarma în caz de incendiu sau alte catastrofe; de asemenea aici se găsea o mică moară, destinată nevoilor localnicilor în caz de asediu.


Legată de incinta fortificată exterioară, în partea nordică se găseşte o construcţie lungă de 18 metri, cu mai multe etaje, în care se păstra recolta.


Un turn de dimensiuni mai mici, răspunzînd aceleiaşi necesităţi de depozitare, se găseşte amplasat în zidul primei incinte fortificate. În fine, Turnul Alb poartă această denumire din cauza zugrăvelii sale exterioare de culoare albă. Există dovezi concludente că acesta din urmă era locuibil în timpul asediilor.

Comunitatea săsească din Apold s-a destrămat odată cu exodul masiv al saşilor din localitate, produs după 1990. Astăzi mai există în sat doar cîteva familii care ţin de cultul evanghelic, iar în vechea biserică fortificată se oficiază slujbe doar cu ocazia anumitor sărbători.

Cum ajung la Apold:
Satul Apold se afla cam la 15 km de Sighişoara urmând drumul spre Agnita. Cheia o găsiţi la casa cu numărul 248.
Biserica are următorul program de vizitare: luni-vineri: 9 - 17:30Toate fotografiile Adaugă un comentariu Înapoi

Abonare RSS Articole Abonare la articole

Comentarii: 2

 • S.Bethge

  25 apr 2011 04:34:33

  Va rog sa schimbati cateva detalii, cu respect pentru lucrul dumneavoastra, mai bine inainte intrebati, daca nu sunteti o sute la sute sigur.

  Programul de vizitare este intotdeauna Mai-Sep 9-17 si Oct-Apri 10-16 (daca nu gasiti usa deschis la numar de telefon 0722-208495).

  Asociatia CORONA - Asociatia pentru promovarea initiativelor locale administreaza si foloseste Biserica Fortificata din Apold.

  Istorie: Primul document cu numele \"Apoldia\" (100%) este din 1309 cu nume de un \"pleban\" (popa si prima) care numeste \"Nikolas de Apoldia\". Dupa elementele stilistice, biserica a fost construita ca o basilcia romanica (sec. 13.).

  Daca sunt intrebari sau aveti nevoie de mai multe informatii puteti sa ma contactati.

  Dar oricum - felicitari pentru site. Cu respect.

 • Bogdan

  25 apr 2011 11:43:01

  Va multumesc foarte mult pentru informatii. Am modificat detaliile legate de programul de vizitare si de modul in care puteti fi contactati. De asemenea am ajustat putin textul comentariului dumneavoastra pentru a-l face mai inteligibil. Toate cele bune si sper sa ne mai vedem.

Adăugati un comentariu

Citește și alte articole:

Bogdan Balaban - © Copyright 2006 - 2024